Hylte kommun logotyp

Medborgarbudget

Under sammanträdet den 12 mars beslutade en majoritet av kommunfullmäktige att, på grund av det ekonomiska läget, inte ombudgetera pengarna kopplat till medborgarbudgeten.

Det innebär att Hylte kommun inte kan genomföra de insatser som planerades under 2024 inom ortsutveckling i Femsjö och Kinnared/Brännögård.

Framåt kommer det att bli en förnyad prövning av avsatta medel. Själva beslutet gällande att medborgarbudget ska genomföras ligger kvar.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: