Hylte kommun logotyp

Hylte Paper levererar miljömärkt papper till kommunens kopieringsmaskiner

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och kommunchef Emma Gröndahl står framför en kopieringsapparat i kommunhuset och håller stolt upp eko-papper från Hylte Paper.

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och kommunchef Emma Gröndahl.

Nu tar Hylte kommun ytterligare ett steg i utvecklingen att stärka samverkan med det lokala näringslivet genom att satsa på lokal produktion och hållbarhet. Det står nu klart att den lokala aktören Hylte Paper blir leverantör av närproducerat och miljömärkt kopieringspapper till Hylte kommun.

En viktig del i kommunens utvecklingsarbete handlar om att stärka samverkan med det lokala näringslivet. Genom att samarbeta med lokala företag och organisationer kan kommunen främja tillväxten och utvecklingen av näringslivet, vilket i sin tur kan skapa fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. En god samverkan är också viktig för att kommunen ska få en bättre förståelse för företagens behov och utmaningar, vilket kan bidra till att skapa en mer attraktiv miljö för företag att verka i.

- Det är ett viktigt att stötta det lokala näringslivet och samtidigt satsa på hållbarhet. Vi är mycket glada över att samverka med Hylte Paper, en aktör som inte bara är historiskt viktig för kommunen utan fortsatt bidrar till Hylte kommuns utveckling genom innovativa produkter och hållbar tillverkning. Att ha Hylte Papers eko-papper i kommunens skrivare känns självklart, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist.

Inköp av eko-papper från Hylte Paper görs genom avrop på ramavtal. I ramavtalet ställs höga krav på leverantörens hållbarhetsarbete, inkludering och utveckling i relation till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ett paket med Hylte Eco Paper ligger på ett bord.

En femtedel så mycket koldioxid

Det nya pappret som nu ska börja användas heter Hylte Eco Paper. Vid tillverkningen används ungefär 98 procent av trädet i jämförelse med vanligt papper där endast 50 procent av trädet används. Det gör att pappret får en lite mer cremefärgad nyans. Färgen gör att text blir lite mer läsvänlig, något som är positivt för alla men i synnerhet för vuxna och barn med synsvårigheter. Dessutom släpper Hylte Eco Paper ut ungefär en femtedel så mycket koldioxid som vanligt papper. Hylte Eco Paper är miljömärkt med FCS och EU-EcoLabel.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: