Hylte kommun logotyp

Goda grannar blir starkare tillsammans

Bild: Ove Bengtsson KSO Laholm kommun, Ronny Löfquist KSO Hylte kommun, Johan Olsson Swanstein KSO Båstad kommun, Per Svensson KSO Falkenberg kommun, Stefan Pålsson KSO Halmstad kommun

På bild från vänster: Ove Bengtsson KSO Laholm kommun, Ronny Löfquist KSO Hylte kommun, Johan Olsson Swanstein KSO Båstad kommun, Per Svensson KSO Falkenberg kommun, Stefan Pålsson KSO Halmstad kommun

Idag träffades politiska företrädare för fem kommuner och skrev under en avsiktsförklaring som pekar ut en gemensam riktning framåt.

I och med avsiktsförklaringen bildas nu Goda grannar. Det är Hylte tillsammans med Båstad, Laholm, Halmstad och Falkenberg som vill hitta nya lösningar för samverkan, framför allt kopplat till organisationernas inre effektivitet. Med en ökad samverkan och gemensamma roller så blir kommunerna mindre sårbara och mer hållbara över tid.

- Att jobba tillsammans är att jobba smart. Och för att klara av de utmaningar vi alla kommuner ställs inför behöver vi vara väl förberedda, säger Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun

Kommunerna samverkar i många olika konstellationer och frågor redan idag. Syftet med avsiktsförklaringen är att stärka samarbetet, och ha som utgångspunkt att systematiskt försöka hitta samverkan för stärkt effektivitet och hållbarhet inom fler områden framöver.

Förutsättningen för samverkan är att den är frivillig och regleras av avtal för de som vill och har behov av att medverka. Varje kommun vinner inte på varje enskilt avtal, men målet är att helheten blir bättre för alla. Samverkan ska kännetecknas av engagemang, generositet och en insikt om att helheten är mer än summan av dess delar.

Inledningsvis har kommunerna fokus på att skapa en gemensam förvaltarenhet som kan hantera ärenden från den gemensamma överförmyndarnämnden när de ideella gode männen inte räcker till. Andra områden som diskuteras är systemförvaltning, visselblåsarfunktion och en utökning av befintligt samarbete inom budget- och skuldrådgivning.

Bild från vänster: Ove Bengtsson KSO Laholm, Peter Berndtsson oppositionsråd Laholm, Per Svensson KSO Falkenberg, Sandra Johansson oppositionsråd Falkenberg, Stina Isaksson oppositionsråd Hylte, Johan Olsson Swanstein KSO Båstad, Victor Rundqvist oppositionsråd Halmstad, Stefan Pålsson KSO Halmstad och Ronny Löfquist KSO Hylte.

På bild från vänster: Ove Bengtsson KSO Laholm, Peter Berndtsson oppositionsråd Laholm, Per Svensson KSO Falkenberg, Sandra Johansson oppositionsråd Falkenberg, Stina Isaksson oppositionsråd Hylte, Johan Olsson Swanstein KSO Båstad, Victor Rundqvist oppositionsråd Halmstad, Stefan Pålsson KSO Halmstad och Ronny Löfquist KSO Hylte.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: