Hylte kommun logotyp

Hylte är årets tillväxtkommun andra året i rad!

I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Hylte kommun i Hallands län för andra året i rad. Bästa Tillväxt premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet och är ett av Sveriges mest prestigefulla priser.

– Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar, berättar Karl Stjerna, VD på Syna.

På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

– Bästa Tillväxt bygger följaktligen på konkreta fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Hylte kommun har tagit första platsen i Hallands län ser jag som extra positivt eftersom det dels rör sig om en inlandskommun, dels om en kommun med många tillverkande industriföretag, fortsätter han.

"Betydande framtidstro och tillväxtpotential"

– Trots att många företag haft det kämpigt i spåren av Coronapandemin, oro i vår omvärld och en tilltagande lågkonjunktur pekar Bästa Tillväxt på att det finns många livskraftiga företag och kommuner, men också på att det finns en betydande framtidstro och tillväxtpotential inom stora delar av näringslivet, inte minst bland många småföretagare, som utgör ryggraden i svenskt näringsliv.

– Bästa Tillväxt understryker att man med hårt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring. Vi menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar på just detta, understryker Karl Stjerna.

"Här finns en stark anda av entreprenörskap"

Kristin Engholm, utveckling och hållbarhetschef, gläder sig åt att Hylte på nytt återtagit första platsen i Halland.

– Vi har många duktiga företagare i kommunen. Här finns en stark anda av entreprenörskap, men också att företagen är väldigt lösningsfokuserade och att man inte bara är villiga att engagera sig i sitt eget företag. Man är också duktiga på att ställa om när så behövs, säger hon.

– Från kommunens sida upplever vi att det finns en nära dialog mellan oss och företagen. Vi arbetar mycket med att det ska vara korta beslutsvägar så att man kan få snabba besked, men också med att det ska vara nära till politiken.

– Att vi får utmärkelsen Bästa Tillväxt är ett fint bevis för att näringslivet står starkt i kommunen. Därför är det i första hand våra duktiga företagare, oavsett storlek på företagen, som ska ta åt sig äran, avslutar Kristin Engholm.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.