Hylte kommun logotyp

Beslut om att avsluta avgiftsfri träning för seniorer

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-14 i samband med att beslut togs om kommunens budget för 2024 att kultur- och folkhälsonämnden ska upphöra med att erbjuda avgiftsfri träning för seniorer på Örnahallens hälsocenter.

Kultur- och folkhälsonämnden har nu beslutat att träningskort som är utfärdade under 2023 upphör att gälla när avtalstiden för respektive kort löper ut (ett år från och med utfärdandedatum). Det utifrån bedömningen att Hylte kommun har en skyldighet att fullfölja ingångna avtal.

- Det är för många såklart en tråkig nyhet att möjligheten till gratis träning försvinner men vi behöver ta hänsyn till vårt ansvar att inte främja en osund konkurrens. Ur ett rättviseperspektiv har vi dock beslutat att alla kort som utfärdas under 2023 ska ha samma giltighetstid, alltså 12 månader från utfärdandedatum. Vi har med glädje sett att många av Hyltes medborgare över 70 har valt att nyttja gratiskorten och hoppas att många kommer fortsätta att besöka Örnahallens Hälsocenter för att träna och simma trots att korten blir avgiftsbelagda, säger Hanna Kjellin (S), ordförande i kultur och folkhälsonämnden.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.