Hylte kommun logotyp

Hållbarhet på kommunens förskolor

Vattna, plantera och kompostera – det är något som flera av förskolebarnen i Hylte kommun får testa på i samband med det hållbarhetsarbete som pågår för fullt i förskolornas trädgårdar.

För att ha ett likvärdigt miljö- och hållbarhetsarbete inom samtliga förskolor i kommunen har rektorerna i förskolan tillsammans med Barn- och ungdomsförvaltningen enats om att samtliga förskolor ska arbeta med kompostering, odling, källsortering, uppsamling av regnvatten och fortbildningstid/interna studiebesök.

- Alla barn behöver inte möta alla moment i hållbarhetsarbetet samtidigt, utan 1-åringarna kan bekanta sig med vatten eller jord och spade, medans 5-åringarna tar sig an komposten, berättar Anett Angel, rektor för några av förskolorna i Hylte kommun.

Samtliga förskolor i Hylte kommun har nu utrustats med pallkragar, regntunnor och varmkompost. Till detta tillkom även bärbuskar i form av vinbär, blåbär och rabarber, flera olika sorters fröer samt trädgårdsredskap och handskar till barnen.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.