Hylte kommun logotyp

Hylte sjätte bästa kommun i Sverige på företagsklimat

I veckan kom resultatet från mätningen Insikt där lokala företag sätter betyg på kommunens myndighetsutövning och service. Bland annat har företag fått svara på frågor om bemötande och attityd i ärenden som rör bygglov och tillsyn. Av de 196 kommuner som deltar i mätningen placerar sig Hylte kommun på en sjätte plats.

– En otroligt viktig del i vårt samhälle är våra företag som varje dag arbetar för att utveckla vår kommun till att bli en mer attraktiv plats. Som kommun jobbar vi med myndighetsutövning men också stöd och service gentemot våra företag. Just nu är jag en extra stolt kommunchef för våra medarbetare som genom ett bra bemötande och god service har sett till att våra lokala företag placerat oss som sjätte bästa kommunen i Sverige på företagsklimat, säger Emma Gröndahl, kommunchef.

Silverplacering inom bygglov

Fyra områden har legat i fokus för årets mätning: bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Hylte gör ett bra resultat inom samtliga områden men ett område sticker ut lite extra.

– Först vill jag bara säga wow till att vi tar hem andraplatsen på bygglov! Det bevisar att vi har stor kompetens och effektivitet hos våra handläggare. Att sedan hamna på plats 14 inom miljö och livsmedel, där våra medarbetare åker ut på kontroll och inspektion, och får så högt betyg på bemötande, kunnande och information. Det känns helt fantastiskt! Jag vill rikta ett stort tack till mina tjänstepersoner på samhällsbyggnadskontoret, säger Malin Thydén Kärrman, nämndsordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är fantastiskt att vi lyft oss inom alla de tunga områdena som är bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll. Det handlar om att vi har ett väldigt gott bemötande och en god service till våra företag. Idag är jag Hylte kommuns stoltaste chef, säger Katarina Paulsson, samhällsbyggnadschef.

Ökar i NKI, nöjd-kund-index

Resultatet visar att företag som varit i kontakt med kommunen i något ärende är väldigt nöjda. Generellt har Hylte ökat nöjdhetsgraden inom samtliga frågor som ställts i mätningen jämfört med tidigare resultat. NKI har gått från 72 till 85. Ett resultat som bedöms vara mycket högt.

– För två-tre år sedan bestämde vi oss för att fokusera på bemötande- och myndighetsutövandefrågorna och politiskt har vi varit tydliga mot kommunledningen att de ska jobba med de här frågorna. Hylte är en liten kommun och det handlar om vår överlevnad att ha ett bra företagsklimat så att företag vill etablera sig och växa här, säger Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bemötande, kompetens och effektivitet

Hylte får höga siffror inom alla serviceområden. Bemötande, kompetens och effektivitet är de som får allra högst betyg av företagen men information, tillgänglighet och rättssäkerhet ligger inte långt efter.

– Vi klättrade hela 128 platser. Det är ett helt fantastiskt resultat! I insiktsmätningen finns det en företagare bakom varje svar som sätter betyg på vår service och bemötande. Jag är otroligt glad över att det jobb vi gjort för att utveckla och förbättra vårt företagsklimat har gett resultat. Nu ska vi bara jobba vidare för att fortsätta hålla hög nivå, fortsätta lyssna in företagens behov och fortsätta utvecklas, säger Camilla Johansson, näringslivsansvarig.

Om mätningen Insikt

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Mätningen görs av SKR, Sveriges kommuner och regioner, och riktar sig till företagare som haft ett ärende inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagarna får besvara frågor om kommunernas service när det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Läs mer om Insikt här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.