Hylte kommun logotyp

Press- och informationsmaterial

Söker du någon som kan svara på pressrelaterade frågor? Här hittar du kontaktuppgifter för kommunens olika förvaltningar. Även den grafiska profilen och vår logotyp, för nedladdning, hittar du på denna sida.

Presskontakter

Här hittar du kommunens presskontakter för respektive verksamhet. Kontakta gärna respektive kontors nämndsekreterare för att bli lotsad vidare till rätt person gällande ditt ärende.

Du når kommunens informationsenhet via kommunens kontaktcenter, 0345-180 00.

Kommunledningsförvaltningen

Kontaktperson, titel

Telefon

E-post

Emma Gröndahl, kommunchef

0345-180 14

emma.grondahl@hylte.se

Jenny Hagesjö, kanslichef

0345-180 03

jenny.hagesjo@hylte.se

Lars Tingsmark, ekonomichef (stf kommunchef)

0345-180 36

lars.tingsmark@hylte.se

Kristoffer Bergström, personalchef

0345-184 05

kristoffer.bergstrom@hylte.se

Magnus Åman, räddningschef

0345-181 65

magnus.aman@hylte.se

Linda Backsten, kommunsekreterare

0729-65 80 11

linda.backsten@hylte.se

Kristin Engholm, Utvecklings- och hållbarhetschef

072 974 77 94

kristin.engholm@hylte.se

Barn- och ungdomsförvaltningen

Kontaktperson, titel

Telefon

E-post

Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef

0733-71 81 11

ulf.nilsson@hylte.se

Susanne Ohlsson, nämndsekreterare

0345-180 49

susanne.ohlsson@hylte.se

Omsorgsförvaltningen

Kontaktperson, titel

Telefon

E-post

Jörgen Lövgren, omsorgschef

0345-184 43

jorgen.lovgren@hylte.se

Rebecka Merkel, nämndsekreterare

0345-182 57

rebecka.merkel@hylte.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontaktperson, titel

Telefon

E-post

Katarina Paulsson, samhällsbyggnadschef

0345-184 43

katarina.paulsson@hylte.se

Philip Norrman, nämndsekreterare

0345-182 37

philip.norrman@hylte.se

Kultur- och folkhälsoförvaltningen

Kontaktperson, titel

Telefon

E-post

Christer Grähs, kultur- och folkhälsochef

0345-180 44

christer.grahs@hylte.se

Moa Teveldal, nämndsekreterare

072-3967036

moa.teveldal@hylte.se

Grafisk profil

Inom Hylte kommun produceras varje år en stor mängd informationsmaterial och vi kommunicerar både internt och externt. I vår kommunikation ska det vara tydligt att det är Hylte kommun som är avsändare och därför har vi riktlinjer för hur logotyp, typsnitt, bilder och färger ska användas. Dessa riktlinjer är samlade i den grafiska profilen.

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss på kommunikation@hylte.se.

Logotyp

Kommunvapen

Kommunvapnet används inte som en logotyp utan kan appliceras som "ett sigill". Den är då i mindre storlek och får aldrig stå ensam utan den officiella logotypen. Möjliga användningsområden är exempelvis på diplom, vid kungliga besök eller andra officiella tillfällen. Kontakta oss på kommunikation@hylte.se om du behöver använda kommunvapnet.

Hylte kommunvapen registrerades av Patent- och registreringsverket den 26 juni 1987. Vapnet är komponerat av Per Andersson och har blasoneringen (heraldiska beskrivningen): "Sköld av en vågskura delad i guld, vari ett uppskjutande rött vattenhjul, och i blått, vari två bjälkar av guld." Vapnets komponenter symboliserar de viktigaste näringarna inom kommunen. Vattenhjulet står för industrin medan det gyllene fältet står för jordbruket. Bjälkarna symboliserar trästockar och står på så sätt för både skogsnäringen och träindustrin. De parallella bjälkarna symboliserar dessutom också järnvägen som även den haft stor betydelse för bygdens utveckling. Vågskuran och de tre blå fälten syftar på Nissan, samtidigt som fältens antal påminner om de tre tidigare kommunerna Hylte, Torup och Unnaryd som tillsammans bildade den nuvarande kommunen år 

Färgerna rött, gult(guld) och blått kan tolkas som en återspegling av att Hylte kommun är delad mellan två landskap. Rött och gult(guld) återfinns i Smålands landskapsvapen samtidigt som en blå färg förekommer i Hallands landskapsvapen. Dessutom kan kombinationen av blått och gult tillsammans med rött tolkas som en påminnelse om att det område som idag utgör Hylte kommun tidigare har varit delat mellan Sverige och Danmark.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan