Hylte kommun logotyp

Fakturera kommunen

Hylte kommun använder Inexchange för att hantera elektroniska fakturor. Är du leverantör och intresserad av att skicka elektroniska fakturor till kommunen, kontakta Inexchange. Kontaktuppgifter till Inexchange hittar du längst ner på sidan.

Sedan den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp som görs med tillämpning av upphandlingslagarna ska faktureras med elektronisk faktura (lag 2018:1277) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hylte kommun omfattas av denna lag vilket innebär att ni som är leverantör till kommunen behöver skicka fakturor till oss elektroniskt (e-faktura). Observera att PDF inte är ett giltigt format.

Fakturor ska innehålla:

 • Ansvarskod*
 • Säljarens och köparens namn och post och mailadress
 • Identifiering av säljaren (organisationsnummer eller momsregistreringsnummer)
 • Uppgift om F-skattebevis
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Det datum varorna beställdes eller tjänsterna utfördes
 • Fakturabelopp
 • Uppgift om momssats och momsbelopp
 • Specifikation av vad fakturan avser
 • Betalningsvillkor
 • Betalningssätt (bankgiro eller plusgiro)
 • Beställarens namn

*Ansvarskod består av fyra numeriska tecken och används för att fakturan ska komma till rätt mottagare i kommunens verksamhet. Den ska anges av den som gör beställningen, och ska även alltid anges på fakturan.

Betalning

Hylte kommun betalar inkomna fakturor 30 dagar efter ankomstdatum, om inte annat avtalats. Om betaldag är en helgdag sker betalning först påföljande arbetsdag.

Rätt uppgifter viktigt

Det är viktigt att leverantörerna följer instruktionerna ovan för vad som ska anges på fakturan. Fakturor som inte uppfyller uppgifterna ovan returneras tillsammans med en begäran om en ny korrekt faktura. Betalningsperiod räknas då efter ny ankomstregistrering.

GLN nummer Hylte kommun

 • 7340061901001

Peppol ID

 • 0007:2120001207
 • 0088:7340061901001

Hylte kommun

Organisationsnummer: 212000-1207

Adress för fysiska dokument:
Hylte kommun
INX9058-001
831 90 Östersund

Kontakt

Inexchange

0500-44 63 60

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan