Hylte kommun logotyp

Sveriges samlade försvar

Sverige, Hylte kommun och dess invånare måste vara förberedda på att samhällskriser kan uppstå. Myndigheter arbetar ständigt med förebyggande och förberedande krisarbete, men även civilsamhället med företag, organisationer och medborgare har ett ansvar att vara förberedda på samhällskris.

Totalförsvaret

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och utgörs av det civila och militära försvaret tillsammans.

Militärt försvar - försvarsmakten

Försvarsmakten ska skydda Sverige och försvara landets frihet, samt bidra till att skapa fred och säkerhet på andra håll i världen.

Civilt försvar

Statliga myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och frivilligorganisationer ingår i det civila försvaret och ska skydda civilbefolkningen. De ska också se till att exempelvis sjukvård och transporter fungerar.

Ditt ansvar som individ

Du som individ bör också vara förberedd för att kunna klara dig själv en tid vid större samhällskriser. Samtliga hushåll i Sverige fick 2018 ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” i brevlådan. Läs på om tips på hur du som invånare kan förberda dig inför en eventuell kris.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan