Hylte kommun logotyp

Kommunens hantering vid kris

En kris är en händelse som hotar grundläggande funktioner och värden i samhället, exempelvis elförsörjning, människors hälsa eller frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska. Kommunen ansvarar för många samhällsviktiga verksamheter och måste vid en kris snabbt kunna organisera sig och arbeta med krisen.

Vad gör kommunen?

  • Vid en samhällskris kan det bli aktuellt för kommunen att aktivera sin krisledningsorganisation.
  • Krisledningsorganisationen leder och samordnar det kommunövergripande arbetet. Organisationen består av tjänstepersoner från flera förvaltningar som regelbundet utbildas och övas på att hantera olika kriser. Om krisen kräver skyndsamma politiska beslut kallas krisledningsnämnden in och i Hylte kommun består nämnden av Kommunstyrelsen.
  • Kommunen ansvarar för att informera kommunivånarna löpande vid en kris. Detta sker via hylte.se, Hylteappen och Hylte kommuns facebooksida. Du kan även ringa Hylte kommuns kontaktcenter, 0345-180 00 för att få information.
  • Kommunen kan upprätta trygghetspunkter dit invånarna kan vända sig vid bland annat behov av aktuell information, värme, enklare sjukvård och krisstöd, samt kontakt med polis, ambulans och räddningstjänst. En trygghetspunkt är en tillfällig lokal som öppnas upp när det behövs, till exempel en skolmatsal eller en gymnastiksal.

Vad förväntas av dig som invånare?

Du ansvarar för att ta hand om din egendom, dig själv och din familj. Vid en kris kommer samhällets resurser i första hand att gå till de som behöver hjälpen bäst. Du behöver därför planera inför att klara dig själv i en vecka, och gärna mer om du kan.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan