Hylte kommun logotyp

Överförmyndare

Hylte kommun har en överförmyndarnämnd. Nämnden utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning för att förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.

Det är Föräldrabalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som styr överförmyndarens verksamhet och Länsstyrelsen har tillsyn över verksamheten. Den som inte är nöjd med de beslut som fattas av överförmyndaren kan överklaga besluten hos Tingsrätten.

Ledamot i Hylte kommun 

  • Micael Arnström (S)

Överförmyndarkansli

Halmstad, Hylte, Laholm och Båstads kommuner har ett gemensamt överförmyndarkansli, beläget i Halmstad, som samverkar för att förbättra kompetens och kontinuitet och därmed höja kvalitén och verksamhetens tillgänglighet.

Vid behov kan bokade besök erbjudas i Hyltebruk, Båstad och Laholm. Det går även att lämna in årsredovisningarna i Hyltebruk, Båstad och Laholm.

Öppettider överförmyndarkansliet

Dag

Tid

Måndag-Torsdag

Kl. 08:00-17:00

Fredag

Kl. 08:00-16:00

Kontakt

Besöksadress

Rådhuset i Halmstad

Box 153
301 05 Halmstad

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan