Hylte kommun logotyp

Kommunråd och oppositionsråd

Politikerna i kommunen kallas för förtroendevalda. Kommunrådet är kommunens heltidsarbetande politiker, oppositionsrådet arbetar 80% med det politiska uppdraget och övriga politiker arbetar med politiken vid sidan om ett annat arbete. Ordförande i kommunstyrelsen är kommunrådet och 2:e vice ordförande är oppositionsrådet.

Bild: Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunråd/Kommunstyrelsens ordförande
Ronny Löfquist (S)

Bild: Stina Isaksson, oppositionsråd, står utanför Kontaktcenter i Hyltebruk.

Oppositionsråd/Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Stina Isaksson (SD)

Kontakt

Du är välkommen att kontakta förtroendevalda i kommunen för en dialog om aktuella frågor och om hur den kommunala verksamheten fungerar.
   
Tänk på att e-post eller brev till en förtroendevald oftast är en offentlig handling och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Handlingen kommer att registreras och kan bli läsbar i kommunens webbdiarium.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan