Hylte kommun logotyp

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Vart fjärde år väljer invånarna i Hylte vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 41 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om kommunen.

Följ kommunfullmäktige live

Samtliga möten inom fullmäktige är öppna för allmänheten. Kan du inte vara på plats finns möjligheten att följa fullmäktige digitalt via en livesändning. Klicka på nedan knapp för att följa webbsändningen när kommunfullmäktige har sina möten.

Kallelser och handlingar

Kan du inte vara på plats då fullmäktige har sitt möte och inte heller följa fullmäktige digitalt? Vill du ta del av informationen och de beslut som tagits så kan du alltid kika på inspelade videoklipp av kommunfullmäktige. Du kan via nedan länk se datum för kommande sammanträden och kallelser samt protokoll från kommunfullmäktige som redan varit.

Ledamöter

För att se vilka ledamöter som sitter med i kommunfullmäktige klicka på nedan länk.

Mandat

Hylte kommunfullmäktige har totalt 41 mandat. Under mandatperiodens gång har en ledamot rätt att hoppa av eller byta parti men har enligt lag rätt att behålla sin plats i kommunfullmäktige. Detta kan medföra att partierna inte har så många representanter som de har mandat.

Parti

Mandat

Socialdemokraterna (S)

13

Sverigedemokraterna (SD)

10

Centerpartiet (C)

6

Moderaterna (M)

4

Kommunens Väl

2

Vänsterpartiet (V)

2

Liberalerna (L)

2

Kristdemokraterna (KD)

2

Parti

Mandat

Socialdemokraterna (S)

32,06 %

Sverigedemokraterna (SD)

24,05 %

Centerpartiet (C)

14,66 %

Moderaterna (M)

10,9 %

Kommunens Väl

3,88 %

Vänsterpartiet (V)

4,40 %

Liberalerna (L)

3,96 %

Miljöpartiet (MP)

1,38 %

Kristdemokraterna (KD)

4,40 %

Valdeltagande: 77,07 %
Antal röstberättigade: 8 125

Vilka frågor fattar fullmäktige beslut i?

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • nämndernas organisation och verksamhet
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder
  • vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet
  • ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevalda
Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan