Hylte kommun logotyp

Kommunchef

I Hylte kommun är Emma Gröndahl kommunchef och högsta tjänsteperson inom kommunen. Kommunchefen är anställd av kommunen och har i uppdrag av kommunstyrelsen att stödja, främja och utveckla kommunen och dess verksamheter.

Kommunchefen innehar även rollen som förvaltningschef över kommunstyrelsens förvaltning. I ledningsgruppen sitter Hylte kommuns förvaltningschefer, räddningschefen, kommunledningsförvaltningens avdelningschefer och Hyltebostäders VD.

Emma Gröndahl

Emma Gröndahl började sin anställning som nämndsekreterare 2014. Sedan dess har hon haft olika chefsroller och fick i mitten av 2020 uppdraget som Hylte kommuns kommunchef. Dessförinnan drev Emma företag inom industrin.

- Jag brinner för att varje dag gå till jobbet och försöka göra det bättre för medborgarna i Hylte kommun. Det finns en stolthet hos väldigt många av kommunens medarbetare över att få vara med och driva Hylte framåt och jag är definitivt också en av dem. Det finns en stor kraft när vi som kommun tillsammans med näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och/eller forskningen identifierar ett gemensamt mål att jobba för – det ser jag som en av mina största styrkor – att initiera samarbete med externa parter för Hyltes invånares bästa, berättar Emma Gröndahl.

Emma Gröndahl, kommunchef i Hylte kommun

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan