Hylte kommun logotyp

Kommunal stiftelse

Hylte kommun har en kommunal stiftelse som arbetar för att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Hyltebostäder är en bostadsstiftelse ursprungligen bildad 1974 av Hylte kommun i samband med kommunsammanslagningen samma år. 

Stiftelsen Hyltebostäder

Hyltebostäder äger och förvaltar cirka 530 egna lägenheter samt förvaltar ett stort antal kommunala fastigheter. Hyltebostäder har en egen bostadskö där man kan registrera sig som bostadssökande.

Utöver bostadsverksamheten sköter Hyltebostäder även fjärrvärmedistribution och förvaltning av Hylte kommuns fastigheter.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan