Hylte kommun logotyp

Kommunarkiv

Kommunarkivet innehåller handlingar från 1863 då det fanns åtta mindre kommuner som genom sammanslagningar har blivit dagens Hylte kommun. Kommunarkivet innehåller ett unikt material och är en viktig del av vårt kulturarv. Här finns protokoll från olika politiska nämnder, skolarkiv från slutet av 1800-talet, ritningar, fastighetsakter med mera.

E-arkiv

Kommunarkivet ansvarar för att ta emot och bevara information från kommunens olika verksamheter. Arkiv kopplas oftast samman med pappershandlingar men i och med den digitala utvecklingen som sker i vårt samhälle har arkivet blivit digitalt. Det finns nu ett e-arkiv som gör det möjligt att ta emot och bevara digital information.

Kommunarkivet hjälper allmänheten och kommunens medarbetare hitta den information de söker. Du kan bland annat vända dig till arkivet om du behöver en kopia på ditt betyg eller ta del av material som behövs för släktforskning.

Du når kommunarkivet genom att ringa kommunens kontaktcenter, 0345-180 00 eller genom att maila kommunarkiv@hylte.se.

Skolbetyg

Behöver du en kopia på ditt betyg från en utbildning du har gått i Hylte kommun kan du vända dig till Hylte kommuns arkiv. Betygskopian är gratis och du kan välja att få betyget via e-post, post eller genom att hämta ut den på kommunhusets kontaktcenter.

Fastighetsarkiv

I kommunens fastighetsarkiv finns ritningar för ett stort antal byggnader i hela Hylte kommun. Normala ritningsakter kostar i regel inget att ta del av. Är akten mycket stor återkommer vi med ett konstnadsförslag enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa innan ritningarna skickas.

Kontakt

Besöksadress

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

0345-182 56

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan