Hylte kommun logotyp

Stiftelse

Till kommunens verksamhet hör bostadsstiftelsen Hyltebostäder som har uthyrning av bostadslägenheter och lokaler samt arbetar med fjärrvärmedistribution. Stiftelsen förvaltar också kommunens fastigheter. Här hittar du stiftelsens stiftelseförordnande, som är dess viktigaste styrdokument.

Stiftelseförordnande

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan