Hylte kommun logotyp

Reglementen och delegeringsordningar

Ett reglemente innehåller information om nämndens verksamhet och arbetsformer. I reglementen står det vilken nämnd som ansvarar för vad. Delegeringsordningarna innehåller information om vem, som på nämndens vägnar, får besluta i en viss typ av ärende.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan