Hylte kommun logotyp

Arbetsordningar

Arbetsordningarna innehåller bl.a. bestämmelser om antalet ledamöter, när sammanträden ska hållas, hur motioner, interpellationer och frågor handläggs i fullmäktige och inkallande av ersättare och deras tjänstgöring. Här finns också instruktioner för fullmäktiges och nämndernas ordförande, samt kommunchefen.

Arbetsordningar i Hylte kommun

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan