Hylte kommun logotyp

Kontaktperson

Det finns många barn och vuxna som behöver en kontaktperson att träffa på sin fritid. Som kontaktperson fungerar du som en vän. Det du behöver göra är att umgås och finnas till för personen. Det kan handla om att ta en fika, gå en promenad eller göra någon annan aktivitet som ni är intresserade av.

Att vara kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse för att ge stöd åt en person med funktionshinder. Kontaktpersonen kompletterar kontakten med anhöriga och vänner.

En kontaktperson ska vara som en kompis när det finns brister i det sociala nätverket. Kontaktpersonen ska göra det möjligt för den enskilde att skapa ett socialt kontaktnät genom att delta i fritidsaktiviteter och intressen och bryta isolering.

Vad ska man göra?

Det är i första hand brukarens behov och intressen som ska styra vad ni gör. Ibland kan det vara svårt att hitta på något och då hjälps ni åt. Om man vill göra något som tar lite längre tid än vanligt så kan man ”spara” ihop några tillfällen. Detta måste man planera och vara överens om.

När ska man träffas?

En del vill ha en bestämd dag, andra tycker att det kan vara olika. Vardag eller helg, dag eller kväll, det har ingen betydelse. Det viktiga är att du och brukaren är överens om när ni ska träffas och att det känns bra för er båda. Om det blir förhinder är det viktigt att meddela detta till brukaren så fort som möjligt. Om brukaren ställer in era träffar ofta så måste du kontakta en ansvarig.

Avtal

När du börjar som kontaktperson kommer vi att skriva ett avtal. I avtalet står det hur ofta ni ska träffas, uppsägningstid och ersättningar.

Tystnadsplikt

Som kontaktperson har du tystnadsplikt. Det innebär att du inte får lämna ut uppgifter om din brukares personliga förhållanden och du får inte berätta det du och brukaren pratar om för någon. Du kommer att få skriva under tystnadsplikt- sekretessförsäkran i samband med att du skriver på avtalet.

Sjukdom

Om man som kontaktperson är sjuk vid något enstaka tillfälle kan man göra igen den tiden senare. Om du vet att du kommer att vara sjuk en längre period så måste du höra av dig till ansvarig. Då kan man göra ett uppehåll i uppdraget.

Ersättning

Som kontaktperson får du ersättning för uppdraget i två delar. En del består av ett arvode, den andra av en omkostnadsdel. Det grundar sig på en viss procent av basbeloppet beroende på hur ofta man träffas.

Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter som blir när ni gör saker tillsammans, t.ex. biobiljett, fika o.s.v. Du betalar din del och brukaren sin del. Likadant gäller vid resor.

Vill du veta mer om att vara kontaktperson?

Är du intresserad av att bli kontaktperson kan du göra en intresseanmälan. Vi tar då kontakt med dig och berättar mer om vad det innebär och undersöker sedan om vi har någon som du hade passat tillsammans med. Då tittar vi till exempel på ålder, liknande intressen och annat.

Det krävs ingen särskild kompetens för att bli kontaktperson, men däremot ett engagemang och intresse för andra människor. Du behöver ha tid att träffas regelbundet och ha intresse av att lyssna på den andra personen. Du måste också vara över 18 år och vilja skapa en långvarig relation med någon som behöver en vän.

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Ersättningen utgår från rekommendationer av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan