Hylte kommun logotyp

God man eller förvaltare

Behovet av gode män och förvaltare är alltid stort. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa, barn eller vuxen, att bevaka sin rätt i samhället. Det kan exempelvis handla om att sköta en vuxen människas ekonomi eller att se till att ett barn som kommit ensam till Sverige får den omsorg och stöd han eller hon behöver och har rätt till.

Vem söker vi?

Det är viktigt att en god man eller förvaltare är noggrann och lyhörd för sin huvudmans behov och önskningar. Att kunna samarbeta med vårdpersonal, anhöriga och andra närstående till huvudmannen är också betydelsefullt. Du har lätt för att engagera dig i och hjälpa andra människor, både barn och vuxna och du tar alltid beslut som verkar för huvudmannens bästa.

Som god man eller förvaltare gör du en insats för en annan människa och får ett arvode. Arvodets storlek styrs av uppdragets omfattning. Vill du anmäla ditt intresse för ett uppdrag kan du ringa överförmyndarkansliet eller anmäla intresse via digital intresseanmälan nedan.

Vilka krav måste du uppfylla?

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska ha allmäna kunskaper i vardagsekonomi.
  • Du ska vara "en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna" Källa: Föräldrabalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Du ska inte ska ha gjort dig skyldig till något brott som kan påverka ditt uppdrag.
  • Det krävs att du har ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.

Utdraget ansöker du om själv och ska kunna visas upp vid anställning. Du ansvarar också för att förvara originalet och för att förnya det innan giltighetstiden gått ut. Utdraget är giltigt 1 år. Du får mer information och kan beställa ett registerutdrag från polisens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla gode män och förvaltare kontrolleras mot kronofogdemyndigheten.

Intresseanmälan

Välkommen att fylla i en intresseanmälan till att bli timvikarie inom barnomsorg och skola i Hylte kommun. Du blir kontaktad till en personlig träff där du kan berätta mer om dig själv och få mer information.

Lämna in ditt registerutdrag till Kontaktcenter, eller skicka det till: Hylte kommun, Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk.

Kontakt

Besöksadress

Rådhuset i Halmstad

Box 153
301 05 Halmstad

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan