Hylte kommun logotyp

Frivilligverksamhet

Har du lite tid över? Det finns alltid någon som behöver dig. Någon som saknar släkt och vänner i sin närhet. Oavsett ålder och erfarenhet kan du göra en meningsfull insats. Det du gör spelar stor roll och genom frivilliga insatser skapas positiva mervärden för alla inblandade.

Vem söker vi?

Som frivillig engagerar du dig ideellt när du har tid och möjlighet. Du kommer känna dig behövd, få uträtta något meningsfullt, få nya kunskaper och vänner, både bland dem du hjälper och de andra frivilliga. Insatserna kallas väntjänst och kan som frivillig kan du göra en insats för en enskild person eller för en grupp, i någons hem, på något av våra boenden eller på mötesplatser.

Att vara frivillig är ett ömsesidigt utbyte. Tänk igenom vad som intresserar dig och vad du kan dela med dig av. En frivillig insats kan innebära att du följer med någon till affären, på en promenad, till frisören eller någon aktivitet. Frivilliguppdraget inkluderas även av ett försäkringsskydd.

Intresseanmälan

Som frivillig blir du inbjuden att göra studiebesök, lyssna på föredrag, delta i träffar och uppmuntrande "roligheter". Om någon vill ha ta del av väntjänsten, förmedlas de uppdrag som kommer in vidare till dig som är frivillig.

Vill du veta mer? Maila oss på kommunen@hylte.se med ämnesrad "frivilligverksamhet" så tar vi kontakt med dig.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan