Hylte kommun logotyp

Familjehem

Det finns idag ett stort behov av familjer som kan ta emot ett utsatt barn. Därför samverkar kommunerna i Halland om rekrytering av familjehem. Även situationen i Ukraina gör att behovet av familjehem ökar, när ensamkommande barn flyr kriget. Nu söker vi dig som kan tänka dig att öppna dörren för ett barn.

Vad innebär det att vara familjehem?

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Det innebär bland annat att:

  • bidra till att barnet har en bra vardag
  • hjälpa barnet med skolgången, till exempel genom läxläsning och gå på föräldramöten
  • bidra till att barnet får hälso- och sjukvård och tandvård
  • stötta barnet i kontakten med familj och vänner
  • samarbeta med barnets föräldrar om både vardagliga saker och större saker som till exempel skolval
  • informera socialtjänsten om hur barnet har det.

Du har inte vårdnaden om barnet utan det har barnets föräldrar. Du har inte försörjningsskyldighet för barnet.

Som familjehemsförälder har du oftast inte tystnadsplikt. Däremot är det viktigt att du som familjehem kan hantera känslig information om barnet eller dess nätverk på ett ansvarsfullt sätt och inte för vidare information i onödan.

Vilka krav ska ni uppfylla?

Det finns inga specifika krav på er som vill bli familjehem. Det är socialtjänsten i kommunen som gör en utredning och bedömer om ni är lämpliga som familjehem.

De kan bland annat titta på:

  • vilka som bor i hemmet och er livssituation
  • dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
  • uppgifter från socialtjänstens register
  • Det krävs att du har ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.

Utdraget ansöker du om själv och ska kunna visas upp vid anställning. Du ansvarar också för att förvara originalet och för att förnya det innan giltighetstiden gått ut. Utdraget är giltigt 1 år. Du får mer information och kan beställa ett registerutdrag från polisens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur gör vi för att bli familjehem?

Att vara familjehem sker i samarbete med en familjehemssekreterare och de öppenvårdsresurser som finns i kommunen. Du erbjuds kontinuerligt stöd, handledning och utbildning. Familjehemmet får ett arvode för uppdraget som utförs plus ersättning för barnets kostnader. Ibland kan det krävas att någon i hushållet går ner i arbetstid under en begränsad period, oftast i början. Du ersätts då för den inkomst du förlorar.

När ni anmäler intresse för att bli familjehem gör familjehemsenheten en utredning för att ta reda på om er familj har de förutsättningar som krävs. Socialsekreterarna träffar hela familjen och går igenom vad det finns för förväntningar och frågor. Utredningen tar ett par månader och ger även er möjlighet att tänka efter innan beslutet fattas.

Vilka barn och ungdomar handlar det om?

De barn och ungdomar som vi placerar i familjehem kan vara från spädbarnsålder upp till 20 år. Skälen till att de behöver komma hemifrån varierar. Det kan vara föräldrarnas sjukdom, missbruk eller sociala problem som gör att barnet inte kan bo hemma. I andra fall beror det på barnets eget beteende. Missbruk eller svårigheter kan göra att den unga behöver byta miljö.

Intresseanmälan

Låter uppdraget som familjehem intressant? Ta kontakt med kommunens familjhemssekreterare som berättar mer. Du kan ringa via kommunens kontaktcenter på telefon 0345-180 00.

Du kan också titta in på webbplatsen familjehemsverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hitta din kommun där. Kommunerna i Halland samverkar i rekryteringen av familjehem i kampanjen Våga växa.

Kontakt

Besöksadress

Odengatan 1

314 34 Hyltebruk

Familjehemssekreterare

Anna-Sara Eriksson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan