Hylte kommun logotyp

Tobak

Om du ska sälja tobaks- och tobaksliknande produkter behöver du ansöka om tillstånd för försäljningen. Med tobaksliknande menar vi e-cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipor samt användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Läs mer under Tobakslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansök om tillstånd för tobaksförsäljning

Anmälan om tobaksförsäljning ska enligt tobakslagen göras om tobaksvaror ska säljas på ett nytt försäljningsställe. Anmälan ska även göras om ett försäljningsställe har bytt ägare eller om försäljning av tobaksvaror har upphört. För att göra din anmälan, läs anvisningar om hur du söker tobaksförsäljningstillstånd här. Pdf, 184.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift för tillsyn och handläggning

Verksamheter med tillstånd betalar varje år en tillsynsavgift till samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet.

Egenkontroll

Alla butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa goda rutiner vid försäljning och på så sätt göra det enklare att följa reglerna. Egenkontrollprogrammet består av olika frågor som ska besvaras och sedan skrivas under. Om ett fungerande egenkontrollprogram saknas kan detta medföra förbud eller föreläggande med vite enligt tobakslagen.

Krav på egenkontroll vid försäljning av cigaretter, elektroniska cigaretter (e-cigaretter), cigariller, cigarrer, rulltobak, piptobak, tobak till vattenpipa, snus och portionstobak.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan