Hylte kommun logotyp

Spara el för ditt företag

Här samlar vi tips för dig som företagare, för hur du ska tänka för att spara el under årets kyligare månader. Behöver du hjälp med en energikartläggning och en plan framåt för hur ditt företag ska spara el? Kontakta energirådgivare eller följ de guider och checklistor som finns till hjälp för arbetet med energi inom ditt företag.

Så sparar du el

 1. Gör en energikartläggning. Aktuell energianvändning och lista lönsamma åtgärder. För att minska verksamhetens energianvändning behövs ibland expertkunskap och annan erfarenhet från energiområdet än den som det egna företaget har. Då kan du anlita energikonsult Länk till annan webbplats..
 2. Skapa en energipolicy och energimål. Förbättra företagets energiarbete och skapa konkreta mål.
 3. Prioritera och ta fram handlingsplan. Ditt företags egna förutsättningar bestämmer prioriteringsordningen på åtgärderna.
 4. Genomför åtgärderna. Följ prioriteringsordningen. Vissa åtgärder kräver investering. De vanligaste åtgärderna som kräver investering hittar du här. Länk till annan webbplats. Några åtgärder kräver inte investering i form av pengar utan handlar mer om den tid som läggs ner för att ändra rutiner eller ett beteende för att energieffektivisera. Åtgärder som inte kräver investering i form av pengar hittar du här. Länk till annan webbplats.
 5. Uppföljning. När en åtgärd har genomförts är det viktigt att följa upp och se om energieffektiviseringen har blivit som förväntat. Utvärdera arbetssätt och rutiner för att kunna hitta fler förbättringar.
 6. Sätt upp en organisation. De som ansvarar för arbetet med energieffektiviseringen ska få rätt befogenheter och resurser för att kunna göra sitt jobb. Utbilda alla medarbetare.

Långsiktiga besparingar

Systematiskt energiarbete

Ett systematiskt samordnande, styrning och tillämpande av åtgärder för att ständigt förbättra energiarbetet är viktigt. Jobba i en cykel med planerande som första steg och förbättrande som sista. Börja sedan om på nytt och planera med de nya förbättringarna som ni kom på.

 1. Planera
 2. Genomföra
 3. Följa upp
 4. Förbättra

Läs mer om hur man jobbar med ett systematiskt energiarbete här.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Inköp av produkter till ditt företag

 • Välj produkter som är energimärkta så väljer du energismart.
 • Vid köp av tv eller vitvaror, välj produkter som uppfyller eko-designkraven
 • Vid köp av energikrävande produkter, se till hela produktens livslängd för att bedömma lönsamheten.

Läs mer om energimärkning, eko-design och lönsamhet i förhållande till livslängd här. Länk till annan webbplats.

Kartlägg ditt företags energiförbrukning

Kontakt

Näringslivsansvarig

Camilla Johansson

Företagarna Hylte

Ordförande: Linnea Petersson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan