Hylte kommun logotyp

Upphandling och inköp

När Hylte kommun ska köpa in varor, tjänster och byggentreprenader måste inköpen följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen finns till för att möjliggöra konkurrens mellan leverantörer och för att nyttja skattepengar på bästa sätt.

Hitta upphandlingar

Lämna anbud

Du lämnar anbud via länken nedan. Läs mer i vår upphandlingsguide om hur du gör när du ska lämna ett anbud.

Enskilt köp eller ramavtal?

Hylte kommun har flera hundra avtal med fler än hundra leverantörer. Vissa avtal nyttjas av en enskild verksamhet, medan andra nyttjas av hela kommunens organisation inklusive vårt kommunala bostadsbolag Hyltebostäder.

En upphandlingsprocess kan leda till ett ramavtal eller ett enskilt köp. Ramavtal skapas inom områden där Hylte kommun har ett återkommande behov. Ett exempel på ett sådant behov kan vara kontorsmaterial. Avtalen har en begränsad livstid, vanligtvis på fyra år. Under avtalstiden görs beställningar efter behov.

Kontakt

Upphandlingsenheten

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan