Hylte kommun logotyp

Företagslots

Är du företagare och behöver ansöka om tillstånd eller veta vilka regler som gäller för att starta eller bedriva din verksamhet? Företagslotsen är en kommunal service som ska förenkla och underlätta kommunikationen mellan företag/företagare och kommunen när det gäller myndighetsutövningen.

Träffa alla parter vid ett tillfälle

När du har företagsärenden som berör mer än en av kommunens olika enheter har du möjlighet att träffa berörda parter vid ett och samma tillfälle. Det kan gälla frågor om plan- och bygglov, mark- och utbyggnadsfrågor, miljöbestämmelser, livsmedelshantering, alkohol- och utskänkningstillstånd, brand- och säkerhetsfrågor; och frågor om teknik/vatten/avlopp.

Företagslotsen består av den grupp tjänstemän (och andra aktörer vid behov) som involveras i ett ärende. Vid ett och samma tillfälle får företaget/företagaren träffa dessa för genomgång av ärendet. Det handlar om tydlig och praktisk information och om rådgivning, om att undvika missförstånd och dubbla budskap. Kommunens tjänstemän får också lättare att se helheten i ett ärende.

Boka tid

Välkommen att kontakta kommunens näringslivsansvarig för tidsbokning. Ta kontakt senast 14 arbetsdagar före ditt önskemål om datum för besök. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Företagscenter

Via Hylte Kommuns Kontaktcenter

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Näringslivsansvarig

Camilla Johansson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan