Hylte kommun logotyp

Vattenmätare

Fastigheter som är anslutna till det allmänna dricksvattennätet har normalt en vattenmätare installerad som mäter vattenförbrukningen. Vattenmätaren är oftast placerad på den ledning där vattnet kommer in i fastigheten men ibland är den monterad i en mätarbrunn på tomten. Kommunen äger mätaren och ansvarar för installationen.

Avläsning av vattenmätare

En gång om året ska alla fastighetsägare i kommunen läsa av sin vattenmätare. Information om detta skickas ut via brev, sms eller e-post, beroende på vad du som fastighetsägare valt. Regelbunden avläsning av mätarställning säkerställer att rätt avgift debiteras.

Har du inte fått någon information om avläsning?

Då kan du logga in med ditt kundnummer och mätarnummer nedan.

  1. Leta upp och öppna locket på din vattenmätare.

  2. Notera de svarta fem kubikmeternumren på ditt tillskickade läskort

  3. Kontrollera att siffrorna matchar siffrorna på kortet (om du har fått ett kort).

  4. När allt stämmer skickar du din avläsning av vattenmätaren iväg innan tidsfristen

  5. Kontrollera varje månad efteråt om du har några läckor


Flyttanmälan vattenavläsning

Vid ägarbyte ska säljare och köpare fylla i flyttanmälan.

Installation av vattenmätare

Mätaren monteras i en mätarkonsol och det är fastighetsägaren som ansvarar för att mätarkonsollen finns uppsatt på den plats där mätaren ska monteras. Fastighetsägaren ansvarar även för alla övriga installationer innan och efter mätaren.

Vid mätarplatsen ska golv och närbeläget väggparti utföras så att det tål spill och läckage av vatten. Utrymmet ska även vara skyddat från frost, och också skyddat från skadlig värmepåverkan. Mätaren ska vara lättillgängligt monterad, och ska monteras antingen våg- eller lodrätt.

Om konsoll för vattenmätare är placerad på ett sådant sätt att det medför problem eller risker för kommunens personal vid mätarbyten är det fastighetsägarens ansvar att ordna platsen så att den kan godkännas av kommunen.

Byte av vattenmätare

Kommunen ansvarar för att vattenmätaren byts ut minst vart 10:e år. På grund av skada eller funktionsfel kan mätaren behövas bytas tidigare. När det är dags för byte av vattenmätaren får fastighetsägaren ett brev i brevlådan med datum när detta ska ske. Bytet kan utföras utav Hylte kommun eller i vissa fall en entreprenör som utför bytet på uppdrag av kommunen.

Inför bytet ska du se till att:

  • det är lätt att komma åt vattenmätaren
  • det finns belysning där vattenmätaren sitter
  • avstängningsventilerna fungerar
  • du som fastighetsägare kan stänga av ventilerna om så behövs
  • du som fastighetsägare kan vara hemma vid besöket

Om du inte är hemma vid överenskommen tid, eller att mätarbytet inte kan utföras på grund av att någon av ovanstående punkter inte uppfylls, tar kommunen ut en avgift enligt gällande taxa. Tid för ett nytt besök måste då bokas in.

Kontakt

Hylte kommuns kontaktcenter

Kontakt under ordinarie kontorstid.

VA beredskap - efter kontorstid

Gäller kommunalt vatten och avlopp.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan