Hylte kommun logotyp

Vem ansvarar för vilken väg?

Är du osäker på vem du ska kontakta när du hittar brister på en väg? Du kan felanmäla/lämna synpunkter till den som är ansvarig för vägen. Nedan finns kartor som visar på vilken myndighet som ansvarar för vilka vägar.

Hylte kommun

Hylte kommun ansvarar för kommunala vägar och vägar som ingår i de större orternas vägföreningar. Nedan finns kartor som visar på vilka vägar som respektive ansvarstagare ansvarar över. Hylte kommun ansvarar för de vägar som är markerade med grön färg i kartorna.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för allmänna vägar (med och utan skyltat nummer) och riksvägar (Riksväg 26), primära länsvägar (Länsväg 150) samt de sekundära och tertiära länsvägarna (utan skyltat nummer, t.ex. Länsväg 870). Nedan finns kartor som visar på vilka vägar som respektive ansvarstagare ansvarar över. Trafikverket ansvarar för de vägar som är markerade med röd färg i kartorna.

Kartor som visar ansvarsområden

Felanmäl, lämna synpunkter

Hittar du brister i väghållning och gatubelysning kan du framföra dessa brister till den som är ansvarig. Kika på kartorna ovan för att se vem som ansvarar för vad och använd sedan den e-tjänst som tillhör ansvarig väghållare.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan