Hylte kommun logotyp

Vägbidrag

För vissa vägar kan Hylte kommun betala ut ett vägbidrag för att se till att vägarna inom kommunen kan hållas i godtagbart skick.

Vägsamfälligheter

Vägbidrag betalas ut till de vägar som är öppna för allmän trafik och är berättigade statligt driftbidrag. Bidrag betalas dock inte ut till vägar där permanent boende inte förekommer eller till vägar som kommunen sköter.

I början av varje år skickas en blankett ut av kommunen till vägsamfälligheterna. Bidraget betalas ut när den signerade blanketten inkommit till kommunen igen.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan