Hylte kommun logotyp

Vägbidrag

För vissa vägar kan Hylte kommun betala ut ett vägbidrag för att se till att vägarna inom kommunen kan hållas i godtagbart skick.

Vägsamfälligheter

Vägbidrag betalas ut till de vägar som är öppna för allmän trafik och är berättigade statligt driftbidrag. Bidrag betalas dock inte ut till vägar där permanent boende inte förekommer eller till vägar som kommunen sköter.

I början av varje år skickas en blankett ut av kommunen till vägsamfälligheterna. Bidraget betalas ut när den signerade blanketten inkommit till kommunen igen.

Övriga väghållare

Bidrag till enskilda vägar inom kommunen betalas ut till väghållare om vägen utgör in- eller utfart från boningshus. Boendet vid vägen skall vara stadigvarande och vägen ska var den normala förbindelsen till den allmänna vägen.

Bidraget är 60% av kostnaden för grusning och sladdning av vägar vars väglängd överstiger 200 meter. Bidrag ges inte för eget arbete eller till landsting, församlingar, pastorat eller liknande. Bifoga kopia av kvitto eller faktura när du ansöker.

Ansök om bidrag

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan