Hylte kommun logotyp

Snöröjning och halkbekämpning

Samhällsbyggnadsförvaltningen får en daglig väderprognos för Hylte kommun och rycker ut då det har snöat minst sju centimeter. Före morgonrusningen räknar vi med att ha hunnit röja de stora vägarna och de viktigaste gång- och cykelvägarna.

Därefter plogas de gator som leder fram till huvudleden, busslinjer och parkeringsplatser. Villagatorna får vänta till sist. Vid hastig påfrysning eller töväder kan snöröjning ske under andra förhållanden.

Kommunala vägar

För kommunala vägar och vägar som ingår i de större orternas vägföreningar ansvarar Hylte kommun för snöröjningen. Synpunkter på snöröjningen tas emot via kommunens e-tjänst för felanmälan. Tidigast efter 15 timmar från det att snöröjningen har påbörjats kan du göra en felanmälan. En felanmälan via nedan länk rör endast de vägar kommunen ansvarar över.

Vem plogar hos mig?

Följande entreprenörer plogar de vägar och gator som Hylte kommun har ansvar för:

  • Redneck Solutions: Brännögård, Drängsered, Kinnared, Rydöbruk, Torup
  • Oskar Palm: Hyltebruk, Landeryd, Långaryd/Nyby
  • Bröderna Henriksson: Unnaryd

Allmänna vägar

På de allmänna vägarna (med och utan skyltat nummer) ansvarar Trafikverket för snöröjningen. Detta gäller riksvägar (Riksväg 26), primära länsvägar (Länsväg 150) samt de sekundära och tertiära länsvägarna (utan skyltat nummer, t.ex. Länsväg 870)

Läs mer om Trafikverkets arbete med snöröjning och prioriteringsordning under trafikverket.se Länk till annan webbplats..

Förskolor, skolor och egna fastigheter

HylteBostäder ansvarar för snöröjningen vid skolor och förskolor samt vid deras fastigheter (hyreshus, verksamhetslokaler).

Du ansvarar över din egen tomt

Du som fastighetsägare ansvarar för att skotta fram postlåda och sopkärl. Det är inte kommunens ansvar.

Halkbekämpning

I Hylte görs följande:

Kommunens gator, gång- och cykelbanor skall vara snöröjda inom 15 timmar efter snöröjare påbörjat sitt uppdrag, halkbekämpning sker efter plogningen, vilket innebär att efter 25 timmar skall båda insatserna vara utförda.

Vid enbart halkbekämpning beräknas insatsen vara klar efter 10 timmar. Inställelsetiden för snöröjare är 3 timmar efter utkallning. Skolgårdar snöröjs efter klockan 18 fram till 06.

Huvudvägnätet, huvudleder, som tillhör trafikverket snöröjs av trafikverket, inte av kommunen.

  • Elljusspår, slingor och leder halkbekämpas inte
Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan