Hylte kommun logotyp

Grävtillstånd i allmän platsmark

Enligt Hylte kommuns grävbestämmelser får grävningsarbeten i allmän platsmark endast utföras av entreprenör godkänd av samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta gäller även i områden med annan huvudman än kommunen, till exempel vägföreningar, där kommunen övertagit ansvaret för drift eller underhåll.

Varför behövs ett grävtillstånd?

Grävbestämmelserna syftar till att minimera skador på gatu- och parkanläggningar, begränsa problem med framkomlighet och se till att berörda parter får information om planerade och pågående arbeten i god tid.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett och med en ritningskopia som detaljerat visar planerat arbete och område. Ansök via nedan blankett senast två veckor innan grävningsarbetet påbörjas.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan