Hylte kommun logotyp

Flytt av fordon

Övergivna bilar och bilar som inte försvaras på rätt sätt kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen som kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning.

Uttjänta bilar

Ägaren av skrotbilen är alltid ansvarig för att se till att den uttjänta bilen lämnas till en auktoriserad bilskrotare för miljöbehandling och avregistrering.

Övergivna bilar

Kommunen ansvarar för att frakta bort övergivna, uttjänta bilar eller skrotbilar på allmän mark.

Felparkerade bilar

Felparkerade fordon eller fordonsvrak får flyttas av myndighet och när fordon anses vara fordonsvrak. Kommunen får besluta om flyttning av skrotbilar från såväl allmänna platser som enskilda områden. Trafikverket ansvarar för de allmänna vägarna. Även den enskilde (privata) markägaren kan begära att få ett fordon bortfraktat från sin mark, om det står olämpligt eller utgör en fara, och sedan begära ersättning från bilägaren.

Begäran om flyttning av fordon

För att begära att Hylte kommun ska utföra flyttning av fordon från privat mark kan du använda blanketten nedan. Markägaren kan i dessa fall få stå för kostnaden för flyttningen.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan