Hylte kommun logotyp

Gestaltningsprogram

Ett gestaltningsprogram är en samling riktlinjer för utformning av det offentliga rummet som utgörs av gator, torg, grönytor, allmänna platser och parkeringsytor. Utrustning, belysning och utsmyckning, samt materialval, formspråk och färgsättning är riktlinjer när man bygger nytt eller ändrar byggnaders utseende.

Varför har vi ett gestaltningsprogram?

  • För att främja en sammanhållen och harmonisk miljö,
  • skapa förutsättningar för attraktiv bebyggelse och en genomtänkt miljö,
  • främja den lokala byggnadstraditionen,
  • värna om befintliga kvalitéer i bebyggelsen,
  • lyfta fram platsens identitet.
Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan