Hylte kommun logotyp

Utbildningar

Det är viktigt att alla är medvetna om olycksrisker, hur man kan skydda sig mot olyckor samt hur man kan begränsa konsekvenserna av en olycka. Varje år utbildar räddningstjänsten i Hylte över 1500 kommuninvånare i brandskydd och första hjälpen som skydd mot olyckor. Denna utbildningsverksamhet är en viktig del i räddningstjänstens förebyggande arbete.

Brandskydd

Det här är en brandskyddsutbildning som skräddarsys beroende på vilken verksamhet som är aktuell. Tillsammans med en erfaren instruktör läggs ett program upp som stämmer med önskemål och ambitioner. Lämplig tid och plats för utbildningen – ute hos verksamheten eller hos räddningstjänsten – avgörs i samråd med instruktör.

Målgrupp: Näringsliv, förvaltningar, föreningar

Syfte: Utbildningen ger dig kunskap och insikt i förebyggande brandskydd och de rutiner som finns för att hjälpa skadade: Rädda – Varna – Larma – Släck.

Anmälan

Önskar din organisation utbildning i brandskydd? Kontakta räddningstjänsten via kommunens kontaktcenter, 0345-180 00, för att komma i kontakt med utbildningsansvarig.

Heta arbeten

Arbetar du med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabba verktyg så finns alltid risken att arbetet kan orsaka en brand. Så kallade "heta arbeten" har visat sig orsaka många bränder.

Som en positiv följd av att försäkringsbolagen har skärpt sina villkor har antalet bränder minskat kraftigt. Ett av försäkringsbolagens villkor är att de som hanterar tillfälliga brandfarliga heta arbeten måste ha utbildning på området, samt följa de säkerhetsregler och rutiner som har tagits fram.

Det är framför allt den personal som hanterar riskerna som bör utbildas, det vill säga:

  • den som beställer det heta arbetet
  • den tillståndsansvarige, som också avgör om det är ett tillfälligt, brandfarligt hett arbete eller inte
  • den som utför eller vakar över det heta arbetet

Målgrupp: Utförare som utför tillfälliga heta arbeten eller agerar brandvakt, samt tillståndsansvariga.

Syfte: Utbildningen ger dig kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra heta arbeten. Utbildningen ger dig ett certifikat som är giltigt i fem år.

Anmälan

För att läsa mer eller anmäla dig till utbildning i Heta Arbeten, besök Brandskyddsföreningens hemsida Länk till annan webbplats..

Hjärt-lungräddning (HLR)

Vid hjärtstopp drabbas kroppens olika organ och vävnader omgående av dålig syresättning. Detta tillstånd är direkt livshotande och det är därför viktigt att den som befinner sig i närheten har förmågan att ingripa och på så sätt öka chansen för den drabbade att överleva utan bestående skador.

Alla människor bör ha en grundutbildning i HLR för att veta hur man ska agera i en situation som kräver snabb hjälp för att upprätthålla en god syretillförsel till framförallt hjärnan. Detta är lika viktigt inom skolan och kommunen som på företaget.

Målgrupp: Kommunal verksamhet, allmänhet, näringsliv och föreningar

Syfte: Utbildningen ger deltagarna en grundläggande kunskap i tekniken för hjärt-lungräddning, så att de både kan starta HRL och känna sig motiverad att göra det. Kunskap om att undersöka drabbade, avgöra hur de mår, och vad som kan göras för dem i olika situationer.

Anmälan

Önskar din organisation utbildning i HLR? Kontakta räddningstjänsten via kommunens kontaktcenter, 0345-180 00, för att komma i kontakt med utbildningsansvarig.

Utbildning på grundskolorna

Räddningstjänsten bedriver kontinuerligt utbildningar på samtliga grundskolor i Hylte kommun. Första gången eleverna kommer i kontakt med räddningstjänsten är redan i förskoleklassen då klassen får ett besök med en kortare information. Därefter besöker eleverna brandstationen i årskurs 2, 5 och 8. Lektionen varierar mellan 40–90 minuter per klass (beroende på årskurs) och innefattar både teoretisk kunskap samt praktisk övning med handbrandsläckare.

Utöver brandutbildning genomförs även utrymningsövningar på skolorna samt bussutrymning i samverkan med bussbolag och Polisen.

Anmälan

Anmälan till dessa utbildningar sker internt inom kommunen. Om du jobbar på grundskola och vill komma i kontakt med utbildningsansvarig, ring via kommuens kontaktcenter, 0345-180 00.

Kontakt

Räddningstjänsten Hyltebruk

Verkstadsgatan 1
314 34 Hyltebruk

Dagtid: 0345-180 00

Övrig tid: 0733-71 83 90

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan