Hylte kommun logotyp

Explosiv vara

Explosiva varor är ämnen, blandningar och föremål som innehåller explosiva ämnen. Även blandningar och allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt räknas som explosiva ämnen. För att hantera explosiva ämnen krävs tillstånd. Söker du tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring av explosiva varor inom Sveriges gränser är det räddningstjänsten som hanterar din tillståndsansökan.

Olika tillstånd beroende på hantering

Det finns olika tillstånd att söka för hantering av explosiva varor. Det är Polisen som sköter tillstånd för sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som hanterar tillstånd av gränsöverskridande överföring.

Du kan behöva söka flera tillstånd samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut. Nedan ser du vilka tillstånd som behövs i olika situationer.

Förvärv och innehav - Detta tillstånd ska du söka om du anskaffar eller äger explosiva varor. Det finns två varianter av förvärv och förvaring:

  1. Du köper en explosiv vara och förbrukar direkt, exempelvis vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget tillstånd till förvaring.
  2. Det andra alternativet är att du köper varor och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du även tillstånd till förvaring.

Förvaring - Om du har ett förråd och vill förvara egen eller någon annans explosiva vara.

Handel - Om du vill bedriva handel med explosiva varor, exempelvis om du säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring - Om du köper vissa typer av explosiva varor krävs tillstånd för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Godkännande av ny föreståndare - Du kan söka enbart för godkännande av ny föreståndare om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen mer än att du har en ny föreståndare.

Exempel på kombinationer av tillstånd som kan behövas

Vilka tillstånd du ska söka beror alltså på hur din hantering ser ut. Vill du sälja pyrotekniska varor behöver du exempelvis följande tillstånd:

  • tillstånd till förvärv och innehav, tillstånd till handel samt tillstånd till förvaring om du förvarar i eget förråd

Vill du till exempel förvara sprängmedel behöver du troligen följande tillstånd:

  • tillstånd till förvärv och innehav, tillstånd till förvaring samt tillstånd till överföring

Tillsyn för hantering av explosiva varor

Tillsynsbesök för hantering av explosiva varor görs regelbundet. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande tillstånd och att föreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt följs.

Tillstånd​ att hantera explosiv vara

Du måste skicka in en ansökan för att få hantera explosiva varor. Var noga med att bifoga de handlingar som efterfrågas för snabb och korrekt bedömning av ärendet. För att din ansökan ska kunna godkännas måste du kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning och ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna.

Om ansökan rör hantering på ett särskilt ställe (till exempel förråd eller försäljningslokal) kan det beslutas om att en kontroll behövs innan tillstånd ges. Handläggaren kontaktar dig i så fall för att boka en tid för kontroll.

Samma blankett används för att söka flera tillstånd.

Kontakt

Räddningstjänsten Hyltebruk

Verkstadsgatan 1
314 34 Hyltebruk

Dagtid: 0345-180 00

Övrig tid: 0733-71 83 90

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan