Hylte kommun logotyp

Brandsäkerhet för markägare

Som markägare har du enligt lag ett stort ansvar för att förebygga skogsbrand. Oavsett om du avverkar skog själv eller anlitar entreprenör ansvarar du för att säkerställa att det finns kunskap och resurser att stoppa en eventuell brand orsakad av gnistbildning från skogsmaskin eller motorsåg, alternativt antändning från svets vid reparation.

Tips för att förebygga skogsbrand

  • Kontrollera regelbundet din brandsläckningsutrustning. Kratta, spade samt minst två stora handbrandsläckare rekommenderas – pulversläckare, sex kilo eller större – utöver de som finns på maskinerna.
  • Ta del av villkoren beträffande släckutrustning från ditt försäkringsbolag.
  • Se upp med gnistbildning från maskiner. Vid arbete med motorsåg, ha gärna med en strilkanna med vatten nära till hands. Välj rätt plats för heta arbeten. Håll maskinerna rena och ställ upp skogsmaskiner på brandsäker plats efter arbetsdagens slut.
  • Säkerställ att cigarettrökning endast sker under rast och att askkopp används.
  • Gör aldrig upp eld i stormfälld skog. Råder det eldningsförbud får det inte göras upp några lägereldar alls.
  • Om skogsarbete måste bedrivs vid hög skogsbrandrisk bör särskild brandsläckningsberedskap ordnas. Kontakta räddningstjänsten för samråd.
  • Kontrollera varifrån du kan larma via 112. Se till att det finns möjlighet för räddningstjänstens fordon att komma till vattendrag och att skogsbilvägar om möjligt är öppna.

Om brand i skog uppstår

  • Larma via 112.
  • Var beredd att lämna rätt larmadress, helst din position med koordinater i rikets nät från karta eller GPS.
  • Beskriv läget och försök att möta räddningstjänsten.

Kontakt

Räddningstjänsten Hyltebruk

Verkstadsgatan 1
314 34 Hyltebruk

Dagtid: 0345-180 00

Övrig tid: 0733-71 83 90

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan