Hylte kommun logotyp

Skyddad natur

Det finns många besöksvärda områden med skyddad natur i kommunen. Visste du att den äldsta tallen i Hallands län växer i naturreservatet Lunnamossen och att den i särklass lavartrikaste bokskogen i Sverige finns i kommunen?

Naturreservat

Klicka på bilden för att se en större karta.

Natura 2000

Klicka på bilden för att se en större karta.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområden inom EU. Målet med nätverket är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Hylte kommun finns 13 Natura 2000-områden. Länsstyrelsen i Hallands län har fastställt en bevarandeplan för var och en av dessa områden som du kan läsa genom att klicka på länkarna nedan:

Kyrkoreservat

Växjö stift har inrättat ett antal kultur- och kyrkoreservat med syftet att skydda områden med särskilt höga naturvärden. Ett av dessa områden, Femsjö kyrkoreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ligger i Hylte kommun och sammanfaller med Natura 2000-området Dullaberget.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan