Hylte kommun logotyp

Nedtagning av träd

Ibland kan du som enskild medborgare uppleva att ett eller flera träd står i vägen, det kan till exempel röra sig om att ett träd skymmer solinsläppet, stör mottagningen till parabolen eller bara skräpar ner.

​Kan jag fälla ett träd på kommunens mark?

​I normala fall sågar inte kommunen ner träd som beskrivs ovan. I vissa fall kan du dock få tillstånd att såga ner träd på kommunens mark. Du får då själv anlita och bekosta en entreprenör som fäller trädet. Om du vill fälla ett träd på kommunens mark, kontakta kommunens park- och gatuenhet genom kontaktcenter, 0345-180 00.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan