Hylte kommun logotyp

Nedskräpning och ovårdad mark

Alla kan plocka och hålla undan skräp i vår omgivning – det är något som vi alla på ett enkelt sätt kan göra något åt. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus. Även plan- och bygglagen kräver att en tomt ska hållas i vårdat skick. Detta betyder att du inte får slänga skräp i naturen, på allmän plats eller inom bebyggda områden.

Klagomål om nedskräpning

Om du har klagomål om nedskräpning i naturen bör du vända dig till fastighetsägaren i första hand. Om fastighetsägaren är okänd kan du vända dig till samhällsbyggnadskontorets bygg- och miljöenhet genom att ringa till Hylte kommuns kontaktcenter, 0345-180 00.

Nedskräpning kring återvinningsstation anmäls i första hand till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan anmäla störningar som faller inom miljöbalkens område. Störningen ska utgöra en olägenhet som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig.

Klagomål inom följande områden drivs inte via denna e-tjänst

  • Trafikbuller, renhållning av gator, torg och parker samt nedskräpning och skadedjur i offentlig miljö, detta anmäls via vår andra e-tjänst: Felanmälan Länk till annan webbplats.
  • Återvinningsstationer och hanteringen av förpackningar: kontakta i första hand Förpacknings- och tidningsinsamlingen www.ftiab.se Länk till annan webbplats.
  • Störningar från grannar: om du är medlem i Hyresgästföreningen kan du vända dig dit, annars kan du kontakta fastighetsägarens störningsjour.
  • Arbetsmiljöfrågor: kontakta Arbetsmiljöverket.
  • Synpunkter på boendemiljö, slitage, estetiska frågor eller ekonomisk kompensation för störning: i första hand ska du kontakta din fastighetsägare, förvaltare. Om du är medlem i Hyresgästföreningen kan du vända dig dit, alternativt hyresnämnden.

Felanmäl ovårdad kommunal mark

​Om du upplever att kommunens mark är ovårdad är det lättast att använda kommunens felanmälningssystem för att rapportera detta. Vi lägger då med området i vår åtgärdsplan och kommer ta en titt på området när våra entreprenörer är i närheten. Av naturhänsyn sker i stort sett all röjning under de kalla årstiderna varför det ibland kan ta upp mot ett år innan kommunen åtgärdar området.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan