Hylte kommun logotyp

Ekokommun

Hylte kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner Länk till annan webbplats. sedan 1998. Att vara en ekokommun innebär att vi fattat politiska beslut om att styra mot en hållbar utveckling. En hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att undergräva framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Hyltes utveckling och gröna nyckeltal

 • Resor med kollektivtrafik
 • Förnybara bränslen i kollektivtrafiken
 • Ekologisk odling
 • Miljöcertifierat skogsbruk
 • Skyddad natur
 • Mängd hushållsavfall
 • Bly i avloppsslam
 • Kadmium i avloppsslam
 • Kvicksilver i avloppsslam
 • Förnybar energi kommunala lokaler
 • Energi för tjänsteresor
 • Koldioxidutsläpp tjänsteresor
 • Ekologiska livsmedel
 • Certifierade skolor och förskolor

Följ Hyltes utveckling på olika miljöområden här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan