Hylte kommun logotyp

Omhändertagande av avliden häst

Förr eller senare kommer den dagen då din häst inte längre kan leva vidare. Ett dött djur måste tas hand om på ett miljömässigt säkert sätt för att undvika smittspridning av olika sjukdomar.

Nedgrävning på egen eller annans mark

För att få begrava hästen krävs det att den inte har dött av en smittsam sjukdom. Om hästen ansetts frisk nog för att få begravas så kan detta göras på egen mark efter att information lämnats till kommunen via blankett och du fått ett godkännande av tilltänkt plats. Om du inte själv äger marken måste du ha markägarens tillåtelse för att få begrava hästen.

För nedgrävning krävs att kommunen bedömer platsen ur miljösynpunkt. Då kontrolleras bland annat närhet till vattentäkter, grundvatten och vattendrag för att undvika föroreningar.

  • Avståndet till bostäder ska vara minst 200 meter.
  • Begravningsplatsen måste vara plan, torrlagd och väldränerad.
  • Graven måste vara tillräckligt djup för att hästens kropp ska kunna täckas med minst 1,5 meter jord. Till en stor häst behövs 2-3 m i bredd och 2,5-3 m djup.
  • Hästkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Det måste finnas minst 1 meter löst jordlager mellan hästkropp och berggrund.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter
  • Nedgrävning får inte ske i naturområde med särskilt värdefull växtlighet eller i område med fornlämningar.
  • Platsen bör märkas ut, till exempel med en stor sten.

Anmäl nedgrävning

Fyll i anmälningssblanketten nedan. Välj en lämplig plats utifrån anvisningarna. Markera den valda platsen på en karta. Skicka din ansökan till miljöförvaltningen. Den valda platsen kontrolleras. Om platsen inte godkänns har du möjlighet att välja en ny innan du får avslag på ansökan. När platsen är godkänd kan du begrava din häst enligt nedgrävningsanvisningarna. För handläggning av ärenden gällande begravning av avliden häst så tas en avgift ut enligt fastställd taxa.

Andra alternativ för omhändertagande

Detta kallas även för destruktion. Kroppen processas för att används för energiproduktion. Hämtning av kroppen sker genom Svensk Lantbrukstjänst. De nås via telefonnummer 010-490 99 00. Du kan också besöka deras webbplats i länken nedan.

Kroppen bränns till aska på ett speciellt krematorium avsett för djur. Ibland kan det finnas en möjlighet att få tillbaka delar av askan. Ofta sker detta mot en avgift.

Om din häst är frisk och inte är behandlad med läkemedel som förhindrar att den kan bli livsmedel kan slakt på slakteri vara ett alternativ. Om hästen godkänns för att bli livsmedel får du betalt för köttet. Ifall den inte blir godkänd får du istället betala för destruktion.

Tänk på att det alltid finns en skyldighet att kontakta veterinär vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom. Kontakta gärna Miljöenheten via kontaktcenter, 0345-180 00, om du har några frågor.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan