Hylte kommun logotyp

Kommunal mark för foder eller bete

Är du intresserad av att låna kommunal mark för bete eller foder till dina djur? Hylte kommun har kartlagt tillgänglig kommunal mark som kan lånas ut. Du hittar digitala kartor och blankett för ansökan nedan.

Hur ansöker jag om att låna kommunal mark?

  1. Titta på kartan och se om det är något område som är intressant. Kartorna finns digitalt nedan.
  2. Åk ut och titta på marken du är intresserad av. På grund av den snabba handläggningen är det svårt att i kartorna särskilja om området redan används eller om det står orört. Arbetet med att uppdatera kartor och jämföra dem med gällande arrendeavtal fortgår löpande.Vi ber om överseende med detta. Om du som redan arrenderar mark av kommunen upptäcker att din mark finns med på någon av kartorna vänligen meddela kontaktcenter så hjälps vi åt att uppdatera kartorna så snart som möjligt.
  3. Är marken intressant? Gör en ansökan till kommunens kontaktcenter via telefon 0345-180 00 eller via e-post: kommunen@hylte.se. Du hittar länken till en ansökningsblankett nedan. Det går också bra att skriva ett enkelt mail där du tar med samma information som vi efterfrågar på blanketten.

Därefter tittar samhällsbyggnadskontoret på din ansökan, säkerställer att det inte finns något arrende på den aktuella marken och lämnar besked till dig.

Privat mark för utlåning

Kontaktcenter förmedlar även kontaktuppgifter till privata markägare som vill låna ut sin mark. Ring kontaktcenter och hör vad de fått in.

Regler

Följande regler gäller för lån av kommunal mark:

  • Lantbrukaren eller den som slår gräset får inte betalt för att de klipper, däremot får de behålla gräset.
  • Gräset får inte säljas. Det får bara användas som foder till de egna djuren.
  • När balarna är plastade ska de tas bort omgående.
  • Arbetet ska utföras på ett professionellt sätt.
  • Det här är ytor som vi normalt inte slår på det här sättet. Det kan därför finnas stenar, burkar, plast och annat olämpligt i gräset.
  • Först till kvarn gäller. Kommunen kan inte ge några garantier eller hållas ansvarig för markens beskaffenhet (inkluderat skador på djur på grund av nedskräpning). Om du släpper djur på bete är du skyldig att stängsla in markområdet, utöva tillsyn och ta bort stängsel när säsongen är över.

Utlåningen upphör per automatik den 30 september.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan