Hylte kommun logotyp

Hundar och katter

Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skada eller avsevärda olägenheter.

Hundar

Det finns regler som gäller för dig som har hund. Reglerna finns i sin helhet i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Nedan följer några av reglerna:

  • Hundar ska hållas kopplade på allmän plats, motionsspår och badplatser upplåtna för allmänheten.
  • Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, men behöver inte vara kopplade inom inhägnade områden.
  • När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
  • Hundar får inte vistas på allmän badplats under badsäsong 15 maj - 15 september
  • Hundar får däremot vistas även under denna tid på anvisade områden för hundbad. Du ser vilka sjöar som erbjuder hundbadplats på webplatsen Visit Hylte. Länk till annan webbplats.
  • Hundar får inte vistas på begravningsplatser och allmänna lekplatser.
  • Föroreningar efter hundar ska plockas upp inom tätorter, lekparker, badplatser, motionsspår och i anslutning till bebyggelse.

Tillsyn av hund

Enligt jaktlagen och jaktförordningen ska en hund hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt under tiden 1 mars till 20 augusti. Detta innebär inte att hunden måste vara kopplad, den ska dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad.

Övergivna och vilda katter

Katter kan vara svåra att knyta till en ägare. Om du hittar en märkning på katten ska du kontakta ägaren och om du inte får tag på ägaren kan du kontakta polisen. Om det inte finns någon anmälan som matchar i registret över bortsprugna katter och polisen bedömer att katten inte ska klassas som hittegods, bör du släppa ut katten på platsen där du hittade den. Då har katten bäst förutsättningar att hitta hem.

Om katten inte är märkt och du tror att den är övergiven ska du kontakta Länsstyrelsen. Ser du en katt som ser ut att fara illa ska du anmäla detta till Länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Märkning av hund eller katt

Hundar och katter som bor i Sverige ska vara märkta med mikrochip eller tatuering, och vara registrerade i Jordbruksverkets register. I registret kan du registrera ditt djur, registrera ägarbyte, ändra kontaktuppgifter, ändra uppgifter om djuret med mera.

Anmäl bortsprungen hund eller katt

Anmäl bortsprungen eller upphittad hund eller katt till polisen på telefon 114 14 eller via polisens e-tjänst.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan