Hylte kommun logotyp

Djurhållning och tillsyn

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar enligt miljöbalken över förvaring och skötsel av husdjur och andra djur som hålls i fångenskap. Djur ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Tillstånd för djurhållning

Om du bor inom detaljplanelagt område eller inom område som omfattas av områdesbestämmelser Länk till annan webbplats. och vill hålla häst eller giftorm på din fastighet måste du ha tillstånd. För övriga djur, exempelvis höns och tupp, behöver du inte något tillstånd. Du behöver dock ta reda på och följa de krav Länsstyrelsen ställer på djurhållning, vilket även gäller i samband med ansökan till oss om att hålla häst och giftorm.

Klagomål och tillsyn

Det är också bra att i förväg prata med grannar som kommer att beröras av din djurhållning. Får kommunen klagomål kommer vi att utöva tillsyn av din verksamhet. Är klagomålet befogat kommer vi också, oavsett vilken typ av djur det handlar om, att ta ut en tillsynsavgift – tillsynsavgiftens storlek beror på antalet nedlagda arbetstimmar ärendet kräver – samt att du måste rätta till det som klagats på.

Länsstyrelsen sköter tillsyn

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för djurskydd enligt djurskyddslagen. Det innebär att Länsstyrelsen har tillsyn över djurhållning, handlägger tillstånd för djurhållning och anmälningar när det gäller misskötsel av djur. Även tillsynen över livsmedel och foder i primärproduktion sker av Länsstyrelsen. Frågor om djurskydd och anmälningar om vanskötta djur görs till Länsstyrelsen i Hallands län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan