Hylte kommun logotyp

Allemansrätten

I Sverige får alla lov att vistas i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätt. Tack vare allemansrätten har alla tillgång till att njuta av vår vackra natur, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. ”Inte störa – inte förstöra” är en bra huvudregel när det kommer till allemansrätten.

Lämna platsen lika fin som när du kom

 • Var försiktig i skog och mark, tänk på att inte skada gröda, skogsplanteringar eller annan känslig mark.
 • Stör inte de som bor i området, du får inte lov att gå över eller vara på någons tomt. De boende har rätt att vara ostörda.
 • Ta med dig skräpet! Låt naturen vara ren och fri från skräp.
 • Elda inte om det råder minsta fara för brand och välj en plats där det inte finns en risk att elden sprider sig.
 • Tälta gärna i naturen – men tänk på att inte tälta där det bedrivs jordbruk eller nära ett bostadshus. Ju större risk för att störa någon, desto större anledning att be om lov.
 • Blommor, bär, svamp och ris får gärna plockas från marken, men tänk på att vissa växter är fridlysta. Du får heller inte ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
 • Hundar får självklart följa med ut i naturen. Mellan den 1 mars – 20 augusti är djurlivet känsligt och då råder det koppeltvång i skog och mark. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet.
 • Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Ta alltid reda på de regler som gäller där du vill fiska.
 • I Hylte kommun finns det mycket sjöar. När du ska ut och paddla eller fiska är det viktigt att du använder flytväst. Räddningstjänsten i Hyltebruk har i samverkan med Svenska Livräddningssällskapet utlåning av flytvästar.

  Läs mer här och se öppettider då du kan hämta flytvästar.
Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan