Hylte kommun logotyp

Medelstora förbränningsanläggningar

För medelstora förbränningsanläggningar finns en särskild förordning, förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar, förutom att de ska anmälas eller kräver tillstånd, måste vara registrerade.

Detta eftersom de omfattas av registreringsplikt. Det innebär att du som installerat eller avser att installera en medelstor förbränningsanläggning ska informera kommunen om anläggningen. I Hylte kommun är det bygg- och miljöenheten som är tillsynsmyndighet och registrerar anläggningarna.

På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om vad som räknas som en medelstor förbränningsanläggning.
Medelstora förbränningsanläggningar (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

När ska anläggningen vara registrerad?

Beroende på anläggningens storlek och när den togs i drift gäller olika datum för när den senast ska vara registrerad.

  • Ny anläggning omfattas direkt av lagen. Du får inte ta en ny anläggning i drift utan att den är registrerad.
  • Om din anläggning tagits i bruk innan den 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt måste den vara registrerad senast den 1 januari 2024.
  • Om din anläggning tagits i bruk innan den 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt måste den vara registrerad senast den 1 januari 2029.

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter om registrerade, medelstora förbränningsanläggningar på en webbplats, som allmänheten har tillgång till

Verksamhetsutövare

Fastighet

Effekt

Bränsle

Driftstart

Derome Timber AB

Kinnared 3:12

11,4 MW

Fast biomassa

2013

Tillstånd för förbränningsanläggning

Du behöver söka tillstånd där den totala installerade effekten på anläggningen är mer än 20 megawatt.

Du söker tillstånd hos Länsstyrelsen i Halland.

Anmälan om förbränningsanläggning

Du behöver göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet om du ska etablera en anläggning som uppgår till dessa effekter:

  • Anläggningen har mer än 500 kilowatt, men högst 20 megawatt om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
  • Anläggningen har mer än 10 megawatt, men högst 20 megawatt om enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas används.

Anmälan lämnas till Hylte kommun.

Dokument/Länklista h2

Dokument/Länklista h3

Dokument/Länklista h4

Brödtext

Kontakt

Besöksadress

Testgatan 1

342 24

Rubrik

Brödtext

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan