Hylte kommun logotyp

Cisterner

Om du lagrar mer än 1 000 liter brandfarlig vätska, till exempel diesel eller villaolja, i en tank eller cistern måste du informera kommunen. Bor du i ett vattenskyddsområde ska du informera redan vid lagring av 150 liter. Du ska även informera när du tar en cistern ur bruk. Det finns även flera regler för placering och säkerhet som är viktiga att följa.

Lagkraven gäller både för ditt företag och för dig som privatperson. I Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5 Öppnas i nytt fönster.) kan du läsa mer om bestämmelser om krav på information vid hantering av brandfarliga vätskor.

Anmäl installation av cistern

Utanför och inom vattenskyddsområde

 • Utanför vattenskyddsområde - Hantering av mer än totalt 1 m3 brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner med anslutna rör- och slangledningar.
 • Inom vattenskyddsområde - Hantering av mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner med anslutna rör- och slangledningar och i lösa behållare.
 • Inom samma vattenskyddsområde under minst fem dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod - Hantering av mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare.

Anmäl installation av cistern skriftligen till bygg- och miljöenheten minst fyra veckor innan den första hanteringen inleds via nedan blankett.

Kontroll av cistern utanför vattenskyddsområde

Du måste låta göra en återkommande kontroll av cisterner i mark eller ovan mark med tillhörande rörledningar.

 • En nyinstallerad cistern ska kontrolleras innan den tas i bruk och återkommande kontroller ska genomföras.
 • Du måste göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar vart 12:e år.
 • Äldre cisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd ska kontrolleras vart 6:e år.
 • Andra kontroller av cisternen kan också behövas till exempel om cisternen flyttas, skadas eller repareras.
 • Det är du som äger cisternen som ansvarar för att kontrollen utförs. Efter att kontrollen har utförts ska kontrollrapporten sparas och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Krav på cistern inom vattenskyddsområde

 • Cisterner i och ovan mark samt lösa behållare ska ha sekundärt skydd.
 • Rörledningar och slangledningar som är anslutna till cisterner ska vara dubbelmantlade eller ha ett annat sekundärt skydd.
 • Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv utan ska förläggas väl synlig.
 • Det sekundära skyddet ska vara tätt, tidsbeständigt, fungerande och utformat så att kontroll är möjlig.
 • En invallning ska rymma hela cisternens volym. En invallning av flera cisterner ska rymma den största cisternens volym plus 10 procent av övriga cisterners totala volym. Gäller även vid invallning av lösa behållare.
 • Vid påfyllningsanslutning för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med texten ”VATTENSKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig beskaffenhet.
 • Skylten ska även innehålla information om:
  1. fastighetsbeteckning,
  2. adress,
  3. volym,
  4. högsta fyllningsflöde, och
  5. innehåll.

Undantag från kravet på sekundärt skydd gäller för cisterner med anslutna rör- och slangledningar samt lösa behållare i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte tillsynsmyndigheten beslutar annat.

Det sekundära skyddet för cisterner inom vattenskyddsområde ska genomgå installationskontroll, återkommande kontroll och revisionskontroll. Kontrollen ska genomföras av ackrediterat företag.

Lagkraven gäller både för ditt företag och för dig som privatperson. I Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5 Öppnas i nytt fönster.) kan du läsa mer om bestämmelser om krav på information vid installation av en ny cistern och när en befintlig cistern tas ur bruk.

Ta en cistern ur bruk

När du inte längre ska använda din cistern ska cisternen och rörledningar tömmas och rengöras. Cisternen ska i första hand tas bort eller, om det inte är möjligt, göras obrukbar. Påfyllningsrör och avluftningsledning måste i så fall tas bort så att cisternen inte kan återfyllas av misstag.

Informera bygg- och miljöenheten i samband med att cisternen tas ur bruk. Den skriftliga informationen ska innehålla hur cisternen med anslutna rör- och slangledningar samt eventuella föroreningar ska tas omhand.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan