Hylte kommun logotyp

Livsmedel

Bygg- och miljöenheten har tillsyn över livsmedelsverksamheter. Konsumenterna skall känna sig trygga och inte bli sjuka när de äter mat handlad eller tillagad i kommunen. Reglerna för livsmedelshygien utgår från konsumenternas rätt till säkra livsmedel. Reglerna är målstyrda och flexibla. De ger livsmedelsföretagaren möjligheter att välja olika vägar att uppnå målet med att producera säkra livsmedel.

Tillsyn sker regelbundet

Livsmedelsverksamheter inspekteras regelbundet av miljöenheten.

Hygien

För att inte bli matförgiftad gäller det:

  • att förhindra att mat förorenas eller smittas
  • att förhindra att bakterier och mögel växer till i maten
  • att döda de mikroorganismer som redan finns i maten

Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat som serverats eller köpts i Hylte kommun - anmäl det så fort som möjligt till kommunens kontaktcenter, 0345-180 00. En snabb anmälan kan hindra andra från att bli sjuka! Du kan välja att ringa eller skicka e-post till kontaktcenter.

Om du åt på restaurang eller köpte varan i en annan kommun så ska du i stället kontakta bygg- och miljöenheten i kommunen.

För dig som driver en livsmedelsverksamhet

Information och tips om de lagar som du som verksamhetsutövare inom livsmedel är skyldig att följa, och övriga upplysningar hittar du under företagare Länk till annan webbplats..

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan